Przejdź do treści

Status prawny

XI Liceum Ogólnokształcące, Technikum Informatyczno-Ekonomiczne nr 9 oraz Szkoła Podstawowa nr 311 z Oddziałami Dwujęzycznymi i Sportowymi w Olsztynie są jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej.

Organem prowadzącym dla wszystkich jednostek jest Fundacja ”Cyfrowe Szkoły” w Olsztynie.

Organem nadzoru pedagogicznego jest Kuratorium Oświaty w Olsztynie.


Działalność placówki regulują następujące akty prawne i dokumenty

  • Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty – tekst ujednolicony (Dz.U. z 2020 r. poz. 1327): LINK
  • Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe – tekst ujednolicony (Dz.U. z 2020 poz. 910, 1378): LINK
  • Statut XI Liceum Ogólnokształcącego w Olsztynie
  • Statut Technikum Informatyczno-Ekonomicznego nr 9 w Olsztynie
  • Statut Szkoły Podstawowej nr 311 z Oddziałami Dwujęzycznymi i Sportowymi w Olsztynie

Statut XI Liceum Ogólnokształcącego w Olsztynie

Opublikował(a): Maciej Urbaniak

Ostatnia zmiana:

Skip to content