joomplu:13952

W dniu 16 grudnia 2019r. uczniowie naszej szkoły udali się na wycieczkę zawodoznawczą do Sądu Okręgowego w Olsztynie. Pierwszym punktem było obejrzenie cel dla osób przywożonych z aresztu na rozprawę sądową. O tym miejscu i procedurach bezpieczeństwa obowiązujących w sądzie w ciekawy sposób opowiedział Pan Aleksander Turkiewicz , pracownik ochrony. Następnie Pani Katarzyna Turkowska – kierownik Oddziału Administracyjnego Sądu Okręgowego w Olsztynie zaprowadziła młodzież na salę rozpraw karnych, która wyposażona jest w dodatkowe zabezpieczenia i nowe technologie umożliwiające przeprowadzanie videoprzesłuchań świadków w danej sprawie, a przebywających poza Olsztynem.


Projekt "SAM-Szkolna Akademia Mistrzów" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.

Laurentius_1

W dniu 21 października 2019r. młodzież SP 311 udała się na wycieczkę zawodoznawczą do Domu Pomocy Społecznej „Laurentius” w Olsztynie. Przewodnikiem po nowoczesnej placówce była pani Iwona Wilim – opiekunka osób starszych. Na początku w ciekawy sposób przybliżyła uczniom specyfikę swojej pracy, a także ścieżkę kształcenia prowadzącą do jej zawodu. Następnie młodzież udała się na zwiedzanie obiektu. W między czasie uczniowie dowiedzieli się, że w domu opieki zatrudnieni są również m.in.: terapeuci zajęciowi, pielęgniarki, rehabilitanci, pracownik socjalny. Pani Wilim zwięźle omówiła zadania i czynności, jakie mają do wykonania osoby pracujące w /w zawodach. Podkreśliła także , że ogromną rolę w pracy personelu opiekuńczego odgrywa bycie: empatycznym, cierpliwym, serdecznym, życzliwym, wyrozumiałym.
Wycieczka stanowiła dla uczestników cenne źródło wiedzy o zawodach opiekuńczych i medycznych, ale także rozbudziła w młodzieży wiele emocji i refleksji.


Projekt "SAM-Szkolna Akademia Mistrzów" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.

 

 

Marynarz_6W dniu 25 października 2019r w naszej szkole gościliśmy pana Arkadiusza Rozmus, który w bardzo ciekawy, przystępny sposób opowiedział młodzieży o swoim zawodzie i miejscu pracy. Chcąc realizować swoją pasję, hobby świadomie wybrał zawód marynarza i w związku z tym ukończył Akademię Morską w Gdyni - 5 letnie studia magistersko-inżynierskie ze szkoleniem wojskowym, wydział Transport Morski, specjalność Nawigacja Morska. Zdobył też Dyplom Kapitana Żeglugi Wielkiej bez ograniczeń. Pracował na statkach z nurkami tzw. Diving Ships w wielu miejscach na świecie np. Brazylii, Angoli, Singapurze. Egipcie. Norwegii, Szkocji. Obecnie jest zatrudniony w amerykańskiej największej wiertniczej firmie na świecie VALLARIS. Jest kapitanem statku wiertniczego przygotowującego złoża ropy na szelfach do eksploatacji na Oceanie Atlantyckim w okolicach Las Palmas. Aby wykonywać to odpowiedzialne zadanie p. Rozmus musiał ukończyć wiele szkoleń, kursów. Omówił też specyfikę i warunki swojej pracy: czas pracy 12 godzin, odpoczynek 12 godzin, 7 dni w tygodniu; 4 tygodnie pracuje na statku, następne 4 tygodnie jest w domu; załoga statku jest wielonarodowa; obowiązkowa jest bardzo dobra znajomość języka angielskiego; co dwa lata obowiązują szczegółowe badania lekarskie. Ciekawymi elementami prelekcji gościa była prezentacja multimedialna zawierająca zdjęcia oraz filmiki ukazujące pracę statku wiertniczego, faunę oceanu oraz sytuacje trudne zdarzające się na szerokich wodach. Kończąc spotkanie pan Rozmus zachęcał młodzież, aby podążała za swoimi pasjami, wykazywała się kreatywnością przytaczając słowa „zawsze jest sposób, żeby coś zrobić lepiej – znajdź go” lub „ Nie idź tam, gdzie może prowadzić ścieżka, zamiast tego idź tam, gdzie nie ma ścieżki i zostaw za sobą ślad”.

Projekt "SAM-Szkolna Akademia Mistrzów" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.

Spotkanie z p. Magda_1W dniu 23 października 2019r uczniowie naszej szkoły uczestniczyli w seminarium poprowadzonym przez psychoterapeutę, doradcę zawodowego Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 1 w Olsztynie p. Magdę Kulmaczewską pt. „ Pasja w przyszłym życiu zawodowym”. Prowadząca rozpoczęła spotkanie od stwierdzenia ( opierając się na wynikach badań), że dla większości ludzi praca jest przykrą koniecznością, z którą muszą się pogodzić, bo dzięki pracy mogą realizować swoje potrzeby. Jednocześnie zaznaczyła, ze wcale tak nie musi być, ponieważ są też jednostki, dla których praca jest realizacją ich pasji, marzeń. Dzięki temu, te osoby są szczęśliwsze w życiu, gdyż robią zawodowo to co lubią i jeszcze otrzymują za to wynagrodzenie. Pani Kulmaczewska podkreśliła, że praca łącząca się z zainteresowaniami, hobby nie powoduje szybkiego znużenia, zmęczenia, a wręcz przeciwnie, często ma wpływ na motywację wewnętrzną człowieka, zachęca, mobilizuje do ciągłego rozwoju zawodowego i osobistego.. Niektórzy uczestnicy spotkania zastanawiali się jednak, czy realizując zawodowo swoją pasję, hobby można godnie zarobić? Prelegentka wyjaśniła, że kiedy pracujemy zgodnie ze swoimi zainteresowaniami, czyli także z zaangażowaniem, z przyjemnością, to równie często zdarzają się dobre pomysły, a to one mogą mieć wpływ na wysokość zarobków. Następnie pani Kulmaczewska zaproponowała młodzieży wykonanie ćwiczenia „ Koło życia”, którego celem było określenie poziomu zadowolenia ucznia w różnych obszarach jego życia i wywołanie refleksji, co może jeszcze zmienić, poprawić. W dalszej kolejności uczestnicy spotkania rozwiązali Quiz dotyczący ich pasji. Podsumowaniem seminarium niech będzie wypowiedź Stevena Jobsa „ jedynym sposobem, by dobrze pracować, jest robienie tego, co uważasz za wspaniałe zajęcie” , a także Konfucjusza – „ Wybierz pracę, którą kochasz, a nie będziesz musiał pracować nawet przez jeden dzień w swoim życiu”.


Projekt "SAM-Szkolna Akademia Mistrzów" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.

1b.png1c.png

Podczas warsztatów fotograficznych powstały dwie fotoksiążki o Olsztynie. Poniżej można zobaczyć, jak wyglądają:


Projekt "SAM-Szkolna Akademia Mistrzów" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.

Urzad Miasta_1W dniu 13.06.2019r uczniowie naszej szkoły odwiedzili Urząd Miasta w Olsztynie. Celem wycieczki było zapoznanie się z funkcjonowaniem urzędu, wymaganiami, jakie trzeba spełnić, aby zostać urzędnikiem. O tym wszystkim  bardzo szczegółowo opowiedziała pani Marta Lebiedzińska – Dyrektor Biura Rady Miasta. Następnie młodzież spotkała się z panem Robertem Szewczykiem – Przewodniczącym Biura Rady Miasta, od którego dowiedziała się , jakie kroki trzeba podjąć, aby zostać radnym, jakie zadania i czynności ma do wykonania Przewodniczący Rady Miasta, jaki zawód wykonuje na co dzień i czy trudno jest pogodzić pracę zawodową z pracą przewodniczącego i życiem prywatnym. Pan Szewczyk na spotkaniu z młodzieżą zaprezentował także insygnium władzy – Łańcuch Przewodniczącego Rady Miasta Olsztyna. Dodatkową atrakcją wycieczki była możliwość zajęcia przez uczniów miejsca przy „stole prezydialnym” i symboliczne poprowadzenie obrad sesji Rady Miasta Olsztyna.


Projekt "SAM-Szkolna Akademia Mistrzów" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.