ODDZIAŁY KLAS SIÓDMYCH w SP 311

ODDZIAŁ DWUJĘZYCZNY – to pogłębianie umiejętności komunikacyjnych i leksykalnych w zakresie języka angielskiego (5 godz. w tygodniu) oraz biologii, geografii i historii – przedmioty nauczane po angielsku

ODDZIAŁ JĘZYKOWY – gwarantuje pełną swobodę komunikacji w zakresie dwóch języków obcych i poszerzenie wiedzy o krajach anglojęzycznych (5 godz. j. angielskiego w tygodniu plus 3 godz. j. francuskiego, hiszpańskiego lub niemieckiego)

ODDZIAŁ MATEMATYCZNY – to prawdziwa frajda dla wszystkich ‘mózgowców’, lubiących zadania inne niż wszystkie… (6 godz. matematyki w tygodniu zamiast 4)

ODDZIAŁ PRZYRODNICZY – daje pewność, że przyszli lekarze czy farmaceuci będą mieć ugruntowaną wiedzę z zakresu biologii i chemii (3 godz. biologii i 3 godz. chemii w tygodniu w kl. 7 i 8 zamiast 2 godz. w kl. 7 i 1 godz. w kl. 8)