Klasa matematyczno - fizyczno - informatyczna

Jest to profil skupiający ludzi kreatywnych, chętnych do zdobywania wiedzy i nowych umiejętności. Uczy logicznego myślenia, a także podejmowania decyzji i planowania strategicznego.

Duże zapotrzebowanie na wykształconą kadrę inżynieryjną, ekonomiczną i informatyczną gwarantuje szanse na znalezienie zatrudnienia i atrakcyjne, wysokie wynagrodzenie!

Proponujemy intensywne zajęcia lekcyjne i dodatkowe z matematyki, fizyki i informatyki, umożliwiające najlepsze przygotowanie do matury i osiąganie sukcesów na studiach politechnicznych i uniwersyteckich. W nauczaniu przedmiotów kierunkowych stosujemy nowoczesne metody nauczania, z zastosowaniem nowoczesnych technologii multimedialnych.

Absolwent przygotowany jest do studiowania na najlepszych polskich i europejskich uczelniach -na kierunkach politechnicznych i uniwersyteckich (budownictwo, architektura, automatyka i robotyka, mechatronika, energetyka, elektronika i telekomunikacja, matematyka, fizyka, informatyka, grafika komputerowa i inne).