Klasa polonistyczno-biologiczna

po szkole podst. w rozsz. będzie realizowana również j. angielski

Wybierając klasę polonistyczno-biologiczną:
• poszerzysz swoją wiedzę z zakresu literatury, kultury, sztuki, historii,
• będziesz miał okazję poznać ambitne kino i obejrzeć ciekawe spektakle teatralne;
• poznasz biologię w rozszerzeniu

Proponujemy intensywne zajęcia lekcyjne i dodatkowe z języka polskiego i biologii, umożliwiające najlepsze przygotowanie do matury i osiąganie sukcesów na studiach.

W nauczaniu przedmiotów kierunkowych stosujemy nowoczesne metody nauczania, z zastosowaniem nowoczesnych technologii multimedialnych.

Dzięki zdobytym umiejętnościom otworzysz przed sobą szansę studiowania na kierunkach humanistycznych takich jak: prawo, administracja, politologia, socjologia, filozofia, dziennikarstwo i komunikacja społeczna, filologia polska, filologia klasyczna, neofilologie, filmoznawstwo, teatrologia, historia, archeologia, pedagogika, psychologia, ale również medycznych (rehabilitacja, fizjoterapia).