Klasa prawniczo-dziennikarska

j.polski, historia i wos w rozsz.

Zgłębiasz tajniki historii, interesujesz się literaturą, śledzisz bieżące wydarzenia w świecie, lubisz debatować?

Chcesz zostać prawnikiem, dziennikarzem, politykiem, socjologiem, znawcą kultury –to jest klasa dla Ciebie!

To najlepszy wybór dla uczniów:
- zainteresowanych dziedzinami humanistycznymi, systemami prawnymi, politologicznymi, kulturą
- którzy myślą o pracy w branży reklamowej, produkcji telewizyjnej, public relations, współczesnych mediach (facebook, kanał YouTube, vlogi)
- dla wszystkich zainteresowanych człowiekiem, jako jednostką twórczą i społeczną.

Uczniowie będą mogli uczestniczyć:
- w wydarzeniach kulturalnych, filmowych
- w warsztatach dziennikarskich i wydarzeniach medialnych
- zajęciach w radiu, telewizji i redakcjach prasowych
- rozprawach sądowych i mediacjach w sądzie rejonowym i okręgowym

Proponujemy intensywne zajęcia lekcyjne i dodatkowe z historii, WOSu, języka polskiego, edukację prawniczą i medialną, umożliwiające najlepsze przygotowanie do matury i osiąganie sukcesów na studiach.

W nauczaniu przedmiotów kierunkowych stosujemy nowoczesne metody nauczania, z zastosowaniem nowoczesnych technologii multimedialnych.

Absolwent klasy prawniczo-dziennikarskiej będzie przygotowany do podjęcia studiów na wszystkich kierunkach humanistycznych, prawniczych i społecznych, np. prawo, administracja, dziennikarstwo, stosunki międzynarodowe, politologia, socjologia, pedagogika, psychologia, filozofia, filologia polska, historia oraz organizacja produkcji filmowej i telewizyjnej, produkcja medialna i filmowa, reżyseria, creative writing, public relations, animacja kultury, wiedza o filmie i kulturze audiowizualnej, informacja naukowa i bibliotekoznawstwo.