Projekt TIE9

Nauczyciel jako coach i trener

W ramach projektu nr RPWM.02.04.01-28-0058/19, pn. „Dodatkowe kompetencje i kwalifikacje szansą na rynku pracy”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 ruszyły zajęcia dla nauczycieli "Nauczyciel jako coach i trener". Szkolenie składać się będzie z 5 spotkań (każde po 8 godzin), gdzie grupa 10 nauczycieli z TIE9 będzie doskonalić swoje umiejętności interpersonalne.

Projekt startuje

Zapraszamy uczniów do udziału w projekcie nr RPWM.02.04.01-28-0058/19, pn. „Dodatkowe kompetencje i kwalifikacje szansą na rynku pracy”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.
Celem projektu jest zwiększenie jakości kształcenia zawodowego w Technikum Informatyczno-Ekonomicznym nr 9 w Olsztynie, podniesienie kompetencji/kwalifikacji nauczycieli, adaptacja i doposażenie pracowni szkolnych, organizacja dla uczniów staży zawodowych, dodatkowych zajęć/szkoleń zwiększających ich kompetencje zawodowe w terminie od 02.09.2019r. do 31.08.20r.
Formularz zgłoszeniowy dostępny w sekretariacie szkoły.
Zanim go wypełnisz przeczytaj REGULAMIN PROJEKTU


Zapytanie ofertowe

Olsztyn, dn. 10.09.2019 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE


w ramach projektu: „Dodatkowe kompetencje i kwalifikacje szansą na rynku pracy”

nr RPWM.02.04.01-28-0058/19-00

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020

Oś PriorytetowaRWPM.02.00.00: Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego

Działanie RPWM.02.04.00: Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego


Załączniki:
Pobierz (Zapytanie ofertowe.doc)Zapytanie ofertowe.doc[ ]150 Kb
Pobierz (załącznik 1.doc)załącznik 1.doc[ ]111 Kb
Pobierz (załącznik 2.doc)załącznik 2.doc[ ]94 Kb
Pobierz (załącznik 3.doc)załącznik 3.doc[ ]92 Kb
Więcej…

Projekt w TIE9


Strona 2 z 2