Wycieczka zawodoznawcza do Sądu Okręgowego w Olsztynie

Wyjscie do sadu_1
W dniu 16 grudnia 2019r. uczniowie naszej szkoły udali się na wycieczkę zawodoznawczą do Sądu Okręgowego w Olsztynie. Pierwszym punktem było obejrzenie cel dla osób przywożonych z aresztu na rozprawę sądową. O tym miejscu i procedurach bezpieczeństwa obowiązujących w sądzie w ciekawy sposób opowiedział Pan Aleksander Turkiewicz , pracownik ochrony. Następnie Pani Katarzyna Turkowska – kierownik Oddziału Administracyjnego Sądu Okręgowego w Olsztynie zaprowadziła młodzież na salę rozpraw karnych, która wyposażona jest w dodatkowe zabezpieczenia i nowe technologie umożliwiające przeprowadzanie videoprzesłuchań świadków w danej sprawie, a przebywających poza Olsztynem.


Projekt "SAM-Szkolna Akademia Mistrzów" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.

Opowiedziała o strukturze organizacyjnej sadu, przebiegu rozprawy sądowej, wskazała na sali rozpraw miejsca zajmowane przez skład sędziowski, prokuratora, adwokatów, radców prawnych, oskarżonych, świadków i protokolanta. Zwięźle omówiła zadania i czynności zawodowe każdego z w/w zawodów. Uczniowie zobaczyli także salę, gdzie w razie potrzeby przesłuchiwane są przez sędziego w obecności psychologa osoby małoletnie oraz zwiedzili sądową bibliotekę. W dalszej kolejności udali się na spotkanie z Panem Olgierdem Dąbrowskim- Żegalskim, sędzią Sądu Okręgowego w Olsztynie, wiceprezesem i rzecznikiem prasowym ds. karnych Sądu Okręgowego w Olsztynie, który w przystępny sposób opowiedział o zawodzie sędziego. Uczniowie dowiedzieli się m.in. jak wygląda codzienna praca sędziego, jaką drogę kształcenia trzeba przebyć, by zostać sędzią, jak funkcjonuje wymiar sprawiedliwości w Polsce. W toku spotkania z sędzią duże zainteresowanie młodzieży wzbudziła tematyka prowadzonych przez Pana O. Dąbrowskiego- Żegalskiego spraw karnych, pytaniom nie było końca. Dodatkowym atutem wycieczki była możliwość ubrania się w togę sędziowską i zajęcie miejsca za stołem sędziowskim. Podsumowaniem spotkania w sądzie było przeprowadzenie przez Panią K. Turkowską Quizu z dziedziny prawa. Na pierwszym miejscu uplasowali się ex aequo Asia i Dominik. Wycieczka ta na pewno była pomocna dla tych uczniów, którzy zastanawiają się nad wyborem przyszłej drogi  kształcenia związanej z zawodami prawniczymi.


Projekt "SAM-Szkolna Akademia Mistrzów" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.