Moja praca, mój zawód – spotkanie z panem Arkadiuszem Rozmus, marynarzem, Kapitanem Żeglugi Wielkiej

Marynarz_6W dniu 25 października 2019r w naszej szkole gościliśmy pana Arkadiusza Rozmus, który w bardzo ciekawy, przystępny sposób opowiedział młodzieży o swoim zawodzie i miejscu pracy. Chcąc realizować swoją pasję, hobby świadomie wybrał zawód marynarza i w związku z tym ukończył Akademię Morską w Gdyni - 5 letnie studia magistersko-inżynierskie ze szkoleniem wojskowym, wydział Transport Morski, specjalność Nawigacja Morska. Zdobył też Dyplom Kapitana Żeglugi Wielkiej bez ograniczeń. Pracował na statkach z nurkami tzw. Diving Ships w wielu miejscach na świecie np. Brazylii, Angoli, Singapurze. Egipcie. Norwegii, Szkocji. Obecnie jest zatrudniony w amerykańskiej największej wiertniczej firmie na świecie VALLARIS. Jest kapitanem statku wiertniczego przygotowującego złoża ropy na szelfach do eksploatacji na Oceanie Atlantyckim w okolicach Las Palmas. Aby wykonywać to odpowiedzialne zadanie p. Rozmus musiał ukończyć wiele szkoleń, kursów. Omówił też specyfikę i warunki swojej pracy: czas pracy 12 godzin, odpoczynek 12 godzin, 7 dni w tygodniu; 4 tygodnie pracuje na statku, następne 4 tygodnie jest w domu; załoga statku jest wielonarodowa; obowiązkowa jest bardzo dobra znajomość języka angielskiego; co dwa lata obowiązują szczegółowe badania lekarskie. Ciekawymi elementami prelekcji gościa była prezentacja multimedialna zawierająca zdjęcia oraz filmiki ukazujące pracę statku wiertniczego, faunę oceanu oraz sytuacje trudne zdarzające się na szerokich wodach. Kończąc spotkanie pan Rozmus zachęcał młodzież, aby podążała za swoimi pasjami, wykazywała się kreatywnością przytaczając słowa „zawsze jest sposób, żeby coś zrobić lepiej – znajdź go” lub „ Nie idź tam, gdzie może prowadzić ścieżka, zamiast tego idź tam, gdzie nie ma ścieżki i zostaw za sobą ślad”.

Projekt "SAM-Szkolna Akademia Mistrzów" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.