Opłaty za obiadyW związku zaistniałą  sytuacją uczniowie klas III LO, korzystający ze stołówki szkolnej, za niewykorzystane obiady dostaną zwrot gotówki.
Pozostałym osobom opłaty zostaną przesunięte na kolejne miesiące.
UWAGA! Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc na stołówce wpłaty za obiady po terminie nie będą przyjmowane!

Za obiady można płacić tylko przelewem na konto. Wpłaty gotówką nie będą przyjmowane!

Właściciel konta
Szkoła Podstawowa nr 311

Nr konta
37124055981111001075089305

W tytule wpłaty należy podać:
-imię i nazwisko dziecka
-klasę do której dziecko uczęszcza
-miesiąc, za który wykupuje się obiad