UBEZPIECZENIE 2020/2021

2020/2021
Wpłaty na ubezpieczenie ucznia można dokonać bezgotówkowo w terminie do końca września 2020 na:
-konto szkoły STOWARZYSZENIE EDUKACYJNE MŁODZIEŻ PRZYSZŁOŚCIĄ REGIONU
nr 31 1240 5598 1111 0010 4171 3944
-kwotę 50 zł
-w tytule proszę wpisać:
Imię i nazwisko, klasa, data urodzenia.

lub gotówkowo podczas pierwszego spotkania z rodzicami w szkole na początku września 2020


Oferta grupowego ubezpieczenia dzieci i młodzieży NNW  w ramach składki rocznej w wysokości 50 zł. dla szkół:
•    Szkoły Podstawowej nr 311
•    XI Liceum Ogólnokształcącego
•    Technikum Informatyczno- Ekonomicznego nr 9

Ochrona w Towarzystwie Ubezpieczeniowym Compensa S.A. obowiązuje w okresie od 01.09.2020r do 31.08.2021r.

2019/2020 - informacje dot. ubezpieczenia obowiązującego w starym roku szkolnym (numer polisy Compensa S.A.: 184/1017313) znajdą Państwo w załącznikach poniżej z datą 2019

Załączniki poniżej