Współpraca z zagranicą

Od roku 2010 Gimnazjum nr 3 współpracuje ze szkołą Oberschule Uplengen w Niemczech. Od tego czasu regularnie odbywają się wymiany uczniów pomiędzy szkołami partnerskimi.

W roku 2013 nawiązana została współpraca pomiędzy XI LO a HV Gymnasium z Blomberg w Niemczech. Pomiędzy szkołami organizowane są wymiany uczniów.

WYMIANY UCZNIÓW WSPIERANE I DOFINANSOWYWANE PRZEZ: