NAJBLIŻSZE WYDARZENIA

Brak wydarzeń

Zazproszenie do złożenia oferty na dostawę robotów edukacyjnych

Zapraszam firmy do złożenia oferty na zakup zestawów robotów edukacyjnych przeznaczonych do zajęć z robotyki w Technikum Informatyczno-Ekonomicznym nr 9 w Olsztynie w ramach w ramach projektu pn. „Dodatkowe kompetencje i kwalifikacje szansą na rynku pracy” nr RPWM.02.04.01-28-0058/19-00 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020

Szczegóły w załączniku.
Więcej…

Moja praca, mój zawód – spotkanie z panem Arkadiuszem Rozmus, marynarzem, Kapitanem Żeglugi Wielkiej

Marynarz_6W dniu 25 października 2019r w naszej szkole gościliśmy pana Arkadiusza Rozmus, który w bardzo ciekawy, przystępny sposób opowiedział młodzieży o swoim zawodzie i miejscu pracy. Chcąc realizować swoją pasję, hobby świadomie wybrał zawód marynarza i w związku z tym ukończył Akademię Morską w Gdyni - 5 letnie studia magistersko-inżynierskie ze szkoleniem wojskowym, wydział Transport Morski, specjalność Nawigacja Morska. Zdobył też Dyplom Kapitana Żeglugi Wielkiej bez ograniczeń. Pracował na statkach z nurkami tzw. Diving Ships w wielu miejscach na świecie np. Brazylii, Angoli, Singapurze. Egipcie. Norwegii, Szkocji. Obecnie jest zatrudniony w amerykańskiej największej wiertniczej firmie na świecie VALLARIS. Jest kapitanem statku wiertniczego przygotowującego złoża ropy na szelfach do eksploatacji na Oceanie Atlantyckim w okolicach Las Palmas. Aby wykonywać to odpowiedzialne zadanie p. Rozmus musiał ukończyć wiele szkoleń, kursów. Omówił też specyfikę i warunki swojej pracy: czas pracy 12 godzin, odpoczynek 12 godzin, 7 dni w tygodniu; 4 tygodnie pracuje na statku, następne 4 tygodnie jest w domu; załoga statku jest wielonarodowa; obowiązkowa jest bardzo dobra znajomość języka angielskiego; co dwa lata obowiązują szczegółowe badania lekarskie. Ciekawymi elementami prelekcji gościa była prezentacja multimedialna zawierająca zdjęcia oraz filmiki ukazujące pracę statku wiertniczego, faunę oceanu oraz sytuacje trudne zdarzające się na szerokich wodach. Kończąc spotkanie pan Rozmus zachęcał młodzież, aby podążała za swoimi pasjami, wykazywała się kreatywnością przytaczając słowa „zawsze jest sposób, żeby coś zrobić lepiej – znajdź go” lub „ Nie idź tam, gdzie może prowadzić ścieżka, zamiast tego idź tam, gdzie nie ma ścieżki i zostaw za sobą ślad”.

Projekt "SAM-Szkolna Akademia Mistrzów" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.
Więcej…

Seminarium „ Pasja w przyszłym życiu zawodowym”

Spotkanie z p. Magda_1
W dniu 23 października 2019r uczniowie naszej szkoły uczestniczyli w seminarium poprowadzonym przez psychoterapeutę, doradcę zawodowego Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 1 w Olsztynie p. Magdę Kulmaczewską pt. „ Pasja w przyszłym życiu zawodowym”. Prowadząca rozpoczęła spotkanie od stwierdzenia ( opierając się na wynikach badań), że dla większości ludzi praca jest przykrą koniecznością, z którą muszą się pogodzić, bo dzięki pracy mogą realizować swoje potrzeby. Jednocześnie zaznaczyła, ze wcale tak nie musi być, ponieważ są też jednostki, dla których praca jest realizacją ich pasji, marzeń. Dzięki temu, te osoby są szczęśliwsze w życiu, gdyż robią zawodowo to co lubią i jeszcze otrzymują za to wynagrodzenie. Pani Kulmaczewska podkreśliła, że praca łącząca się z zainteresowaniami, hobby nie powoduje szybkiego znużenia, zmęczenia, a wręcz przeciwnie, często ma wpływ na motywację wewnętrzną człowieka, zachęca, mobilizuje do ciągłego rozwoju zawodowego i osobistego.. Niektórzy uczestnicy spotkania zastanawiali się jednak, czy realizując zawodowo swoją pasję, hobby można godnie zarobić? Prelegentka wyjaśniła, że kiedy pracujemy zgodnie ze swoimi zainteresowaniami, czyli także z zaangażowaniem, z przyjemnością, to równie często zdarzają się dobre pomysły, a to one mogą mieć wpływ na wysokość zarobków. Następnie pani Kulmaczewska zaproponowała młodzieży wykonanie ćwiczenia „ Koło życia”, którego celem było określenie poziomu zadowolenia ucznia w różnych obszarach jego życia i wywołanie refleksji, co może jeszcze zmienić, poprawić. W dalszej kolejności uczestnicy spotkania rozwiązali Quiz dotyczący ich pasji. Podsumowaniem seminarium niech będzie wypowiedź Stevena Jobsa „ jedynym sposobem, by dobrze pracować, jest robienie tego, co uważasz za wspaniałe zajęcie” , a także Konfucjusza – „ Wybierz pracę, którą kochasz, a nie będziesz musiał pracować nawet przez jeden dzień w swoim życiu”.


Projekt "SAM-Szkolna Akademia Mistrzów" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.

Więcej…

Wycieczka zawodoznawcza do Domu Pomocy Społecznej „ Laurentius”

Laurentius_1
W dniu 21 października 2019r. młodzież SP 311 udała się na wycieczkę zawodoznawczą do Domu Pomocy Społecznej „Laurentius” w Olsztynie. Przewodnikiem po nowoczesnej placówce była pani Iwona Wilim – opiekunka osób starszych. Na początku w ciekawy sposób przybliżyła uczniom specyfikę swojej pracy, a także ścieżkę kształcenia prowadzącą do jej zawodu. Następnie młodzież udała się na zwiedzanie obiektu. W między czasie uczniowie dowiedzieli się, że w domu opieki zatrudnieni są również m.in.: terapeuci zajęciowi, pielęgniarki, rehabilitanci, pracownik socjalny. Pani Wilim zwięźle omówiła zadania i czynności, jakie mają do wykonania osoby pracujące w /w zawodach. Podkreśliła także , że ogromną rolę w pracy personelu opiekuńczego odgrywa bycie: empatycznym, cierpliwym, serdecznym, życzliwym, wyrozumiałym.


Projekt "SAM-Szkolna Akademia Mistrzów" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.

Więcej…

Zapraszamy do składania ofert

Zapraszamy firmy do składania ofert na dostarczenie sprzętu komputerowego w ramach projektu  Dodatkowe kompetencje i kwalifikacje szansą na rynku pracy nr RPWM.02.04.01-28-0058/19 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020. Szczegóły pod linkiem:

Zapytanie ofertowe

Olsztyn, dn. 10.09.2019 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE


w ramach projektu: „Dodatkowe kompetencje i kwalifikacje szansą na rynku pracy”

nr RPWM.02.04.01-28-0058/19-00

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020

Oś PriorytetowaRWPM.02.00.00: Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego

Działanie RPWM.02.04.00: Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego


Więcej…

Strona 2 z 2