Terminy spotkań 2018/19

Lp

Data spotkania

2.

10 września 2018 r.(poniedziałek)

klasy VII

3.

3 października 2018 r. (środa)

SP311 i G3

4.

4 października 2018 r. (czwartek)

XI LO i TIE

5.

11 grudnia 2018 r.(wtorek)

- informacja o zagrożeniu ocenami niedostatecznymi i nieodpowiednią lub naganną oceną zachowania za I semestr.

do 4 stycznia propozycje ocen semestralnych

do 11 stycznia wystawienie ocen semestralnych

14 stycznia rada klasyfikacyjna za I semestr

SP311 i G3

6.

12 grudnia 2018r.(środa) - informacja o zagrożeniu ocenami niedostatecznymi i nieodpowiednią lub naganną oceną zachowania za I semestr.

do 4 stycznia propozycje ocen semestralnych

do 11 stycznia wystawienie ocen semestralnych

14 stycznia rada klasyfikacyjna za I semestr

XI LO i TIE

8.

15 stycznia 2019r.(wtorek) – koniec I semestru

SP311 i G3

9.

16 stycznia 20179r. (środa)

XI LO i TIE11.

19 marca 2019 r.(wtorek)

SP311 i G3

12

20 marca 2019 r. (środa)

Informacja o zagrożeniach w kl III LO XI

XI LO i TIE

13.

14 maja 2019 r.(wtorek) - informacja o zagrożeniu ocenami niedostatecznymi i nieodpowiednią lub naganną oceną zachowania na koniec roku.


SP311 i G3

14.

15 maja 2019 r.(środa) - informacja o zagrożeniu ocenami niedostatecznymi i nieodpowiednią lub naganną oceną zachowania na koniec roku.

do  7 czerwca propozycje ocen końcoworocznych

do 14 czerwca wystawianie ocen końcoworocznych

17 czerwca końcowa rada klasyfikacyjna


XI LO i TIE