SZOK - Informacje dla rodziców


Jak pomóc dziecku wybrać szkołę ponadgimnazjalną.

  1. Zawsze wspieraj swoje dziecko bądź jego powiernikiem zarówno w sukcesach i osiągnięciach jak i w problemach oraz porażkach.
  2. Obserwuj swoje dziecko i umiejętnie motywuj je do pracy.
  3. Pozwól rozwijać swojemu dziecku jego pasje i zainteresowania. Pomóż mu wybrać dodatkowe zajęcia.
  4. Pomóż dziecku ocenić jego potencjał (jego osobiste zasoby na ścieżce kariery) - będą to m. in. zainteresowania, cechy charakteru, zdolności, umiejętności.
  5. Wszelkie wybory na drodze rozwoju zawodowego powinny być dokonywane samodzielnie przez Twoje dziecko. Pozwól mu realizować jego pragnienia i marzenia.
  6. Pomóż poznać dziecku specyfikę zawodów i branż, które je interesują. Opowiedz mu (lub najlepiej pokaż) znane Ci stanowiska pracy, znajdź źródła informacji o zawodach, poszukaj informacji o rynku pracy.
  7. Zbierz z dzieckiem informacje o sieci szkół, typach i kierunkach kształcenia, o warunkach nauki oraz o treści realizowanego programu kształcenia.
  8. Poznaj wspólnie z dzieckiem wymogi rekrutacyjne w wybranych szkołach. Spróbujcie ocenić szanse i możliwości dostania się do konkretnej szkoły.
  9. Zawsze pamiętajcie o tworzeniu planów awaryjnych- opracujcie różne ścieżki dojścia do założonych celów.