Ogólnopolski Konkurs Języka Angielskiego


odbędzie się w środę 6 marca 2019
opłata wpisowa: 10 zł u pani intendentki  pok. 27


Fani języka angielskiego w szkołach podstawowych, gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych mają okazję wziąć udział w ogólnopolskim konkursie języka angielskiego ENGLISH ACE, który odbędzie się 6 marca 2019 r., w macierzystych szkołach uczestników. Termin naboru upływa 13 lutego 2019 roku. Konkurs jest organizowany w ramach programu edukacyjnego Łowimy Talenty, który jest formą wsparcia szkół w zakresie odkrywania i rozwijania uzdolnień dzieci i młodzieży. Inicjatywa promuje talenty i osiągnięcia uczniów oraz pomaga im kształtować ważne kompetencje osobiste.  

INFORMACJA O KONKURSIE

Konkurs English Ace powstał z myślą o uczniach szkół podstawowych (klasy 4, 5, 6, 7 i 8), gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z terenu całej Polski. Konkurs jest chętnie wykorzystywany przez nauczycieli języka angielskiego jako instrument motywujący uczniów do rozwijania sprawności językowych oraz podejmowania intelektualnych wyzwań. Pozwala również diagnozować potencjał i zaangażowanie uczniów jak również odkrywać ich uzdolnienia i talenty językowe.  

Udział w konkursie pomaga uczestnikom zdobyć dodatkowe punkty w staraniach o przyznanie stypendiów oraz ułatwia osiąganie lepszych wyników w szkole dzięki utrwalaniu, poszerzaniu i porównaniu swojej wiedzy w skali ogólnopolskiej.

Konkurs w postaci testu wielokrotnego wyboru jest przeznaczony dla uczniów klas 4, 5, 6, 7 i 8 szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Materiał językowy ujęty w testach konkursowych uwzględnia podstawę programową. Na stronie www.jersz.pl można bezpłatnie pobrać arkusze zadań z lat ubiegłych, które są pomocne w trakcie realizacji kół zainteresowań w czasie roku szkolnego.

Konkurs promuje i premiuje osiągnięcia uczniów i ich szkół poprzez wręczanie nagród i dyplomów wyróżnień oraz publikację rankingów konkursowych.

NAGRODY DLA LAUREATÓW

Tygodniowy udział 
w Wakacyjnym Obozie Talentów

Dofinansowany w 100% lub 82% wartości.

Bony upominkowe
do wykorzystania w internetowej księgarni Gandalf.com.pl

np. o wartości 100 zł, 200 zł lub 250 zł

WYRÓŻNIENIA DLA UCZNIÓW

Wyróżnienia dla uczniów biorących udział w konkursach programu Łowimy Talenty są przyznawane na 4 poziomach:

Dyplom Laureata otrzymuje każdy nagrodzony w konkursie uczeń za najwyższe wyniki w danym konkursie.

Dyplom Uznania za zdobycie bardzo dobrego wyniku w konkursie otrzyma odpowiednio uczeń, który uzyskał ponad 80% punktów w danym konkursie.

Dyplom Uznania za zdobycie dobrego wyniku otrzyma uczeń, który przekroczy próg 75% punktów.

Pozostali uczestnicy otrzymują Dyplom Uczestnika Konkursu.