Skip to content

Status prawny

XI Liceum Ogólnokształcące w Olsztynie jest jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej.

Organem prowadzącym jest Stowarzyszenie Edukacyjne „Młodzież Przyszłością Regionu” w Olsztynie.

Organem nadzoru pedagogicznego jest Kuratorium Oświaty w Olsztynie.


Działalność placówki regulują następujące akty prawne i dokumenty

  • Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty – tekst ujednolicony (Dz.U. z 2020 r. poz. 1327): LINK
  • Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe – tekst ujednolicony (Dz.U. z 2020 poz. 910, 1378): LINK
  • Statut XI Liceum Ogólnokształcącego w Olsztynie

Statut XI Liceum Ogólnokształcącego w Olsztynie

Opublikował(a): Maciej Urbaniak

Ostatnia zmiana:

Skip to content