11. PIERWIASTEK LUDZKI

– nauczyciele lubiący pracę z młodzieżą
- profesjonalne, indywidualne podejście do każdego ucznia