2. KOMPLEKSOWE PRZYGOTOWANIE DO MATURY

- nauczyciele z uprawnieniami egzaminatorów maturalnych
- fakultety przygotowujące do matury
- próbne matury ustne i pisemne