NAJBLIŻSZE WYDARZENIA

Brak wydarzeń

Opłaty za obiady - październikW miesiącu październiku 2020 są 22 dni obiadowe

Cena dla ucznia SP 311
I i II danie - 110,00 zł
II danie     - 94,60 zł

Dla ucznia XI LO i TIE 9 
I i II danie - 220,00 zł
II danie     - 176,00 zł

Termin płatności do 29.09.2020UWAGA! Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc na stołówce wpłaty za obiady po terminie nie będą przyjmowane!

Za obiady można płacić tylko przelewem na konto. Wpłaty gotówką nie będą przyjmowane!

Właściciel konta
Szkoła Podstawowa nr 311

Nr konta
37124055981111001075089305

W tytule wpłaty należy podać:
-imię i nazwisko dziecka
-klasę do której dziecko uczęszcza
-miesiąc, za który wykupuje się obiad

Harmonogram obiadów

Obiady będą serwowane od wtorku (22 września 2020) wg następującego harmonogramu:

Klasy 7 i 8 SP311 - obiady na przerwie o godz. 11.30

Klasy I XI LO - obiady na przerwie o godz. 12.30 lub dowolnej lanczówce
Klasy II XI LO - obiady na przerwie o godz. 13.30 lub dowolnej lanczówce
Klasy III XI LO - obiady na przerwie o godz. 14.30 lub dowolnej lanczówce

Klasy I i II TIE9 - obiady na przerwie o godz. 12.30 lub dowolnej lanczówce
Klasy III TIE9 - obiady na przerwie o godz. 14.30 lub dowolnej lanczówce

Obiady - zapisy na stołówkę

Szanowni Rodzice!
Prace związane z przystosowaniem stołówki do wymagań sanitarnych dobiegają końca. Chciałbym przeprosić za opóźnienie i zwrócić się z jeszcze jedną prośbą. Planując pracę w tym roku szkolnym muszę poczynić pewne założenia dotyczące funkcjonowania stołówki. Proszę o wypełnienie krótkiej deklaracji (w terminie najpóźniej do niedzieli - 20.09.2020), w której zapisujecie Państwo dziecko na obiady i określicie rodzaj posiłku dla niego. Formularz nie musi być podpisywany, ani drukowany, wystarczy go tylko wypełnić.
Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc na stołówce, po przekroczeniu limitu decydująca może być kolejność zgłoszeń.
Link do deklaracji został przesłany do Państwa poprzez wiadomość w Librusie.
Stołówka rusza od wtorku (22.09.2020).
Pozdrawiam!
Janusz Krzysztof Rączkiewicz
dyrektor

Ubezpieczenie przez Internet

Teraz rodzice mogą ubezpieczyć dziecko również poprzez Internet. To bardzo proste, link i instrukcja poniżej:
Link do strony ubezpieczyciela: https://szkola.compensa.pl
Link do instrukcji: Instrukcja
Hasło dostępowe do portalu przesłane rodzicom poprzez dziennik elektroniczny.
Kwota ubezpieczenia: 50 zł

Plan lekcji

Plan lekcji dostępny od dziś (7.09. od godz. 19) w Librusie.

Informacja o pomocy materialnej dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta Olsztyna na rok szkolny 2020-21.

Rodzice i pełnoletni uczniowie mogą składać wnioski o przyznanie stypendium szkolnego w dniach 1-15 września 2020 r. w dyżurce przy wejściu do szkoły.
Podstawą przyznania stypendium jest prawidłowo wypełniony wniosek
wraz z oświadczeniem o osiąganych dochodach netto z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku (sierpień 2020 r. lub jeśli nastąpiła utrata dochodu z miesiąca składania wniosku).
•    Osoby zatrudnione na umowę o pracę powinny przedłożyć zaświadczenie
o osiągniętych dochodach netto wystawione przez pracodawcę (bez potrąceń np. alimentacyjnych, komorniczych i itd.) z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku.
•    W przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą rozliczaną na zasadach ogólnych wymagane jest zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o osiągniętych dochodach za 2019 r.
•    Osoby prowadzące działalność i rozliczające się na podstawie ryczałtu powinny przedłożyć oświadczenie wydane przez księgowość rozliczającą podmiot
o osiągniętych dochodach z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku.
•    Oświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej,
składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie (wnioskodawca) jest zobowiązany do zawarcia
i podpisania w nim klauzuli o odpowiedzialności karnej ( zgodnie z art. 233 § 1
w zw. z § 6 kk.) następującej treści: ,, Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia’’.

Wzór wniosku o stypendium szkolne i inne druki do pobrania
Więcej…

Uwaga uczniowie klasy 4 TIE9!

Zasady odbywania praktyk zawodowych zostały przesłane poprzez Librusa!

UBEZPIECZENIE 2020/2021

2020/2021
Wpłaty na ubezpieczenie ucznia można dokonać bezgotówkowo w terminie do końca września 2020 na:
-konto szkoły STOWARZYSZENIE EDUKACYJNE MŁODZIEŻ PRZYSZŁOŚCIĄ REGIONU
nr 31 1240 5598 1111 0010 4171 3944
-kwotę 50 zł
-w tytule proszę wpisać:
Imię i nazwisko, klasa, data urodzenia.

lub gotówkowo podczas pierwszego spotkania z rodzicami w szkole na początku września 2020


Oferta grupowego ubezpieczenia dzieci i młodzieży NNW  w ramach składki rocznej w wysokości 50 zł. dla szkół:
•    Szkoły Podstawowej nr 311
•    XI Liceum Ogólnokształcącego
•    Technikum Informatyczno- Ekonomicznego nr 9

Ochrona w Towarzystwie Ubezpieczeniowym Compensa S.A. obowiązuje w okresie od 01.09.2020r do 31.08.2021r.

2019/2020 - informacje dot. ubezpieczenia obowiązującego w starym roku szkolnym (numer polisy Compensa S.A.: 184/1017313) znajdą Państwo w załącznikach poniżej z datą 2019

Więcej…

Odbiór świadectw maturalnych

Drodzy Maturzyści!
Odbiór świadectw maturalnych możliwy będzie od dnia 11 sierpnia 2020 w godzinach 11:00-15:00 (w kolejne dni od 8:00-15:00). Wejście do szkoły od strony boiska przy dużej sali gimnastycznej.

Zostań dawcą szpiku!Po raz kolejny pełnoletni uczniowie naszego liceum, nauczyciele oraz pracownicy szkoły będą mieli możliwość dołączyć do bazy Fundacji DKMS Polska, która zajmuje się wyszukiwaniem „genetycznych bliźniąt”.W Polsce co godzinę ktoś dowiaduje się, że ma białaczkę, czyli nowotwór krwi. Tę diagnozę słyszą rodzice małych dzieci, młodzież, dorośli. Bez względu na wiek – każdy może zachorować. Na szczęście każdy może też pomóc. Dla wielu chorych jedyną szansą na życie jest przeszczepienie szpiku lub komórek macierzystych od niespokrewnionego Dawcy. Osoba, która rejestruje się jako potencjalny dawca daje komuś szansę na życie.

Zobacz, jak zostać dawcą szpiku.
Więcej…

Wycieczka zawodoznawcza do Sądu Okręgowego w Olsztynie

Wyjscie do sadu_1
W dniu 16 grudnia 2019r. uczniowie naszej szkoły udali się na wycieczkę zawodoznawczą do Sądu Okręgowego w Olsztynie. Pierwszym punktem było obejrzenie cel dla osób przywożonych z aresztu na rozprawę sądową. O tym miejscu i procedurach bezpieczeństwa obowiązujących w sądzie w ciekawy sposób opowiedział Pan Aleksander Turkiewicz , pracownik ochrony. Następnie Pani Katarzyna Turkowska – kierownik Oddziału Administracyjnego Sądu Okręgowego w Olsztynie zaprowadziła młodzież na salę rozpraw karnych, która wyposażona jest w dodatkowe zabezpieczenia i nowe technologie umożliwiające przeprowadzanie videoprzesłuchań świadków w danej sprawie, a przebywających poza Olsztynem.


Projekt "SAM-Szkolna Akademia Mistrzów" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.

Więcej…

Zaproszenie do złożenia oferty

Zaproszenie do złożenia oferty na dostosowanie 2 sal lekcyjnych do potrzeb prowadzenia zajęć warsztatowych w zawodzie technik informatyk i technik ekonomista w Technikum Informatyczno-Ekonomicznym nr 9 w Olsztynie w ramach w ramach projektu pn. „Dodatkowe kompetencje i kwalifikacje szansą na rynku pracy” nr RPWM.02.04.01-28-0058/19-00 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020. Szczegóły w załączniku: >>POBIERZ<<

Projekt nr RPWM.02.04.01-28-0058/19, pn. „Dodatkowe kompetencje i kwalifikacje szansą na rynku pracy”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.

Zapraszamy do składania ofert

Zapraszamy firmy do składania ofert na dostawę sprzętu sieciowego do prowadzenia zajęć w Technikum Informatyczno-Ekonomicznym nr 9 w Olsztynie, ul. Kołobrzeska 9, 10-444 Olsztyn. Więcej informacji pod adresem internetowym:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1223324

Projekt nr RPWM.02.04.01-28-0058/19, pn. „Dodatkowe kompetencje i kwalifikacje szansą na rynku pracy”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.

Nauczyciel jako coach

To już przedostatnie spotkanie w ramach cyklu szkoleń na temat "Nauczyciel jako coach i trener". Szkolenie dla nauczycieli poprowadziła jak co miesiąc pani Beata Burkat.
Projekt nr RPWM.02.04.01-28-0058/19, pn. „Dodatkowe kompetencje i kwalifikacje szansą na rynku pracy”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.

Szkolenie z neuromarketingu

W ramach projektu „Dodatkowe kompetencje i kwalifikacje szansą na rynku pracy” grupka uczniów z klas ekonomicznych TIE9 wzięła udział w kursie "Technik skutecznego marketingu - neuromarketing". Kurs poprowadziła pani Natalia Suska - doświadczona badaczka, od dziesięciu lat zajmująca się badaniem emocji, wdrażaniem innowacyjnych metody do badań konsumenckich i od wielu lat współpracująca z największymi markami w Polsce i za granicą, m.in. z branży bankowej, telekomunikacyjnej, farmaceutycznej i spożywczej.
Projekt nr RPWM.02.04.01-28-0058/19, pn. „Dodatkowe kompetencje i kwalifikacje szansą na rynku pracy”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.

Strona 1 z 2