SP 311, XI LO i TIE 9 w Olsztynie

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
 


 

Konsultacje dla klas ósmych i maturzystów

Za pomocą poniższego formularza można się zapisywać na indywidualne konsultacje z nauczycielami.
Zapisy tylko dla uczniów klas ósmych SP311 i maturzystów XI LO i TIE9.

Uwaga - zapisy możliwe z jednodniowym wyprzedzeniem!

Link do formularza >>KLIKNIJ TUTAJ<<
 

Wesołych Świąt!

Całej społeczności naszej szkoły składamy najserdeczniejsze życzenia z okazji nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia, wielu pięknych i pełnych ciepła chwil, które przyniosą Wam i Waszym najbliższym radość i wzruszenie oraz wzajemnej życzliwości i optymizmu w nadchodzącym 2021 roku.

Dyrektor Janusz Krzysztof Rączkiewicz
i Grono Pedagogiczne SP311, XI LO oraz TIE9
w Olsztynie
 

Prawdziwa magia, czyli o tym, jak manifestacja wpływa na nasze życie

Wydawałoby się, że co najmniej raz w życiu przez myśl przeszła nam chęć posiadania życia takiego, jak przedstawiają nam je baśnie. Uroda światów, wymarzony kolor oczu czy długość włosów, a nawet i wzrost, który jesteśmy w stanie zmienić, używając jedynie siły swojego umysłu.
Więcej…
 

Plan lekcji SP311, XILO, TIE9

UWAGA! Plany zajęć w SP311. XI LO i TIE9 - drobne zmiany i przesunięcia v.02.12.2020

W planie na żółto  zostały zaznaczone zajęcia w formie pracy własnej.
Na zielono zajęcia zawodowe praktyczne realizowane stacjonarnie w szkole od 30.11.2020. 

Psycholog – wróg czy przyjaciel?


Często słysząc, że ktoś chodzi do psychologa, większość otoczenia od razu uważa ją za nienormalną, chorą psychicznie czy niezrównoważoną. Osoby myślące w ten sposób zupełnie nie zdają sobie sprawy z tego, jak rozległy jest ten problem. Zadajmy sobie szereg pytania. Czy to słuszne osądy? Czy przede wszystkim młodzież potrzebuje pomocy psychologa ?
Więcej…
 

Ubezpieczenie przez Internet

Teraz rodzice mogą ubezpieczyć dziecko również poprzez Internet. To bardzo proste, link i instrukcja poniżej:
Link do strony ubezpieczyciela: https://szkola.compensa.pl
Link do instrukcji: Instrukcja
Hasło dostępowe do portalu przesłane rodzicom poprzez dziennik elektroniczny.
Kwota ubezpieczenia: 50 zł
 

Plan lekcji

Plan lekcji dostępny od dziś (7.09. od godz. 19) w Librusie.
 

Informacja o pomocy materialnej dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta Olsztyna na rok szkolny 2020-21.

Rodzice i pełnoletni uczniowie mogą składać wnioski o przyznanie stypendium szkolnego w dniach 1-15 września 2020 r. w dyżurce przy wejściu do szkoły.
Podstawą przyznania stypendium jest prawidłowo wypełniony wniosek
wraz z oświadczeniem o osiąganych dochodach netto z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku (sierpień 2020 r. lub jeśli nastąpiła utrata dochodu z miesiąca składania wniosku).
•    Osoby zatrudnione na umowę o pracę powinny przedłożyć zaświadczenie
o osiągniętych dochodach netto wystawione przez pracodawcę (bez potrąceń np. alimentacyjnych, komorniczych i itd.) z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku.
•    W przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą rozliczaną na zasadach ogólnych wymagane jest zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o osiągniętych dochodach za 2019 r.
•    Osoby prowadzące działalność i rozliczające się na podstawie ryczałtu powinny przedłożyć oświadczenie wydane przez księgowość rozliczającą podmiot
o osiągniętych dochodach z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku.
•    Oświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej,
składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie (wnioskodawca) jest zobowiązany do zawarcia
i podpisania w nim klauzuli o odpowiedzialności karnej ( zgodnie z art. 233 § 1
w zw. z § 6 kk.) następującej treści: ,, Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia’’.

Wzór wniosku o stypendium szkolne i inne druki do pobrania
Więcej…
 

Uwaga uczniowie klasy 4 TIE9!

Zasady odbywania praktyk zawodowych zostały przesłane poprzez Librusa!
 


Strona 1 z 2

Projekty UEPOGODA


SZCZĘŚLIWY NUMEREK

Wyróżnienia
DAROWIZNY

Można nas wesprzeć wpłacając darowiznę.

Stowarzyszenie Edukacyjne ''Młodzież Przyszłością Regionu''
10-444 Olsztyn, ul. Kołobrzeska 9

Nr konta
66124015901111000014531505
(Bank PKO S.A. I O/Olsztyn)

W tytule prosimy podać imię i nazwisko ucznia oraz klasę

Szkoły partnerskieWYMIANY UCZNIÓW WSPIERANE I DOFINANSOWYWANE PRZEZ:

LINKI